PILNE!!!

galeria rozwoju umiejetnosci internet

Warsztaty dla szkół prowadzone są w ramach Galerii Rozwijania Umiejętności i Talentów, której celem jest propagowanie edukacji artystycznej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny – obejmują zagadnienia z obszaru dziennikarstwa, public relations i komunikacji, a także fotografii, filmu i trening kreatywnego pisania. Najważniejszym elementem jest praca warsztatowo-projektowa. Uczestnicy spotkań przez cały rok pracują w grupach warsztatowych realizując zaplanowane wcześniej zadania, takie jak tworzenie gazety czy przygotowanie własnej etiudy filmowej. Nauczyciel dostarcza wiedzy i jest opiekunem/koordynatorem tych działań, ale pomysł i wykonanie leżą po stronie uczestników zajeć w Galerii. Młodzież nabywa nowe umiejętności i je rozwija – mają one nie tylko warsztatowy charakter, ale także społeczny, związany z komunikacją w grupie, z organizacją pracy i odpowiedzialnością za poszczególne etapy zadania.

Partnerzy Galerii to: dziennik Rzeczpospolita, Perspektywy, Radio RDC, Fundacja artHOLDING, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Radio TOK FM, Drukarnia STUDIOUH, Fundacja Artis Causae.

WOLNA AKADEMIA to interdyscyplinarny projekt edukacyjno-artystyczny, którego głównym celem jest zachęcanie i wspieranie młodych zdolnych ludzi ze szkół ponadpodstawowych w obszarze rozwijania ich artystycznych talentów i umiejętności, poprzez cykl spotkań warsztatowych na ASP i w Galerii Młodych Twórców na Łazienkowskiej.