Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny2020/2021

Przewodnicząca: Agnieszka Bieńkowska

Wiceprzewodnicząca: Renata Krysiak  

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Bienias

Sekretarz: Olga Rocka

Członkini Prezydium: Justyna Marynowicz

 

Komisja Rewizyjna: Wanda Stolarska

 

Płatności składek na Radę Rodziców można dokonać w  sekretariacie lub na konto Rady Rodziców: 

PKO BP XV O/W-wa
76 1020 1156 0000 7102 0006 7181

UWAGA!
W tytule płatności prosimy wpisać:
imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach i  nazwę zajęć.

Wysokość składki w roku szkolnym 2020/2021

Ceramika - 420 zł

Rzeźba i Malarstwo - 400 zł.

Rysunek i Malarstwo - 400 zł

Fasolki - 350 zł

Pozostałe zajęcia - 300 zł