Obraz 008-naglowek

Wojewódzki górą!

24 kwietnia br. odbyły się drugie warsztaty dziennikarskie z grupą młodych ludzi z LXXXI LO im. Aleksandra Fredry. Uczestnicy pracują nad własną gazetką What the Fredro?, którą wydają w szkole. Na zajęciach omówiliśmy sposób pracy nad tekstem, metody redagowania i korekty tekstów, a także sposób całościowego tworzenia własnej publikacji.

Przećwiczyliśmy autoprezentacje w formie pisemnej, metody kreatywnego spojrzenia na tworzenie tekstu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie mini-redakcje, których zadaniem było przygotowanie się do wywiadu ze znaną osobowością ze świata kultury i sztuki – liczył się pomysł na dotarcie do niej, precyzyjne określenie celu rozmowy i ułożenie pytań. Młodzi warsztatowicze oceniali także znanych dziennikarzy pod kątem ich rzetelności, inteligencji, kontrowersyjności i warsztatu dziennikarskiego. Numerem jeden okazał się bezkonkurencyjnie...Kuba Wojewódzki.

  • Obraz_001
  • Obraz_006
  • Obraz_008-naglowek
  • Obraz_008
  • Obraz_009
  • Obraz_010