Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca: Justyna Marynowicz

Wiceprzewodniczący: Paweł Skalski

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Bieńkowska

Sekretarz: Renata Krysiak

Członek Prezydium: Agnieszka Czerczak

Członek Prezydium: Agnieszka Bienias

 Członek Prezydium: Agnieszka Ponikowska

 Członek Prezydium: Olga Rocka

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Dorota Cichecka
Członkinie: Anna Legięć, Beata Skoniecka 

 

Księgowa Rady Rodziców - Bogumiła Paczkowska

 

Płatności składek na Radę Rodziców można dokonać w pokoju nr 11 (na parterze) lub na konto Rady Rodziców: 

PKO BP XV O/W-wa
76 1020 1156 0000 7102 0006 7181

UWAGA!
W tytule płatności prosimy wpisać:
imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach i  nazwę zajęć.

Wysokość składki w roku szkolnym 2015/2017

Rysunek i Malarstwo - 400 zł

Fasolki - 350 zł

Ceramika - 390 zł

Zespoły: Roe Dance Crew i Roe Kiddiz - 350 zł

zajęcia gitarowe - 300 zł

Pozostałe zajęcia - 250 zł