PILNE!!!

Ankieta
dla uczniów pełnoletnich / rodziców / opiekunów prawnych dotycząca wstępnej deklaracji udziału ucznia w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, realizowanych od 25 maja 2020 r.

Wstępne deklaracje składać mogą wyłącznie uczniowie pełnoletni / rodzice / opiekunowie prawni uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.

Deklaruję udział:

UWAGA!
Zajęcia, których nie ma na liście, nie zostaną wznowione, w związku z brakiem możliwości prowadzenia ich w obowiązującym rygorze sanitarnym. Będą one prowadzone jak dotychczas metodami zdalnymi.

Szanowni Państwo,

W związku z obostrzeniami, dotyczącymi organizacji pracy placówki, powyższa deklaracja nie jest jednoznaczna z powrotem uczestnika do zajęć w MDK-u na zasadach sprzed ogłoszenia stanu epidemii. O nowej organizacji zajęć (dni tygodnia, godziny, reżim sanitarny) będziemy Państwa informować indywidualnie na adres e-mail lub telefonicznie, korzystając z kontaktów podanych przez Państwa w trakcie zapisów do placówki.

W przypadku zmiany adresu e-mail wpisanego w systemie, prosimy o podanie aktualnej możliwości skontaktowania się z Państwem.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com