Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Od 16 maja, od godziny 15.00 rozpoczynamy zapisy na zajęcia dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z MDK Łazienkowska w roku szkolnym 2023/2024. Dotyczy to również uczestników kontynuujący zajęcia w naszych pracowniach, a chcących brać udział w zajęciach, w jakich do tej pory nie uczestniczyli.

Aby przystąpić do rekrutacji na nowy rok szkolny należy:

1. Zarejestrować się w miejskim systemie rekrutacji na stronie: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl i wypełnić wniosek, wybierając odpowiednie zajęcia.

2. Po zakończeniu rejestracji pobrać i wydrukować odpowiedni wniosek.

3. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez pełnoletniego kandydata wniosek wraz załącznikami złożyć w pokoju nr 11 lub  w sekretariacie najpóźniej do 31  maja do godziny 18.00.

Uwaga! System rekrutacyjny będzie umożliwiał wprowadzenie wniosku do 31 maja (środa) do godziny 16.00!

W przypadku zajęć, na które prowadzone będą badania uzdolnień prosimy o sprawdzenie ich terminu w systemie rekrutacji (przydział następuje automatycznie po przyjęciu wniosku przez sekretariat).

Sekretariat placówki czynny w godzinach: 10.00 - 16.00

Prosimy o zwracanie uwagi na nazwy grup. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

 

Czekamy na Was !