Szanowni Rodzice!

Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z trwającą pandemią, będziemy starali się zapewnić naszym podopiecznym, ale również pracownikom i opiekunom dzieci maksimum bezpieczeństwa, zachowując jak najwięcej z dotychczasowej atmosfery i jakości działań MDK Łazienkowska. Przypominamy, że jako placówka oświatowa podlegamy przepisom i wytycznym wydawanym przez MEiN, MZ oraz GIS.W związku z wprowadzonymi procedurami prosimy o:

 • Przychodzenie do placówki tylko osób zdrowych, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 
 • Dezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do budynku lub noszenie rękawiczek jednorazowych.
 • Przychodzenie na zajęcia punktualnie.
 • Punktualne odbieranie swoich podopiecznych. Dzieci samodzielnie opuszczające MDK muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
 • Noszenie maseczek w części wspólnej budynku. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy również uczestników zajęć. Po dotarciu do sali, mogą uczestniczyć w zajęciach bez maseczki.
 • W przypadku uczestnictwa w zajęciach tanecznych, przynoszenie worków na obuwie i zmianę butów przed zajęciami.
 • Ustalenie z nauczycielem szczegółów dotyczących danych zajęć. W związku z wymogami sanitarnymi, niektóre zajęcia mogą zostać skrócone lub będą prowadzone w podgrupach.

  W trosce o nasze wspólne zdrowie, bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie powyższych zaleceń.

  Mamy nadzieję, że pomimo wprowadzonych obostrzeń ten rok przyniesie nam wszystkim wiele radości i pozwoli nadal rozwijać pasje naszych wychowanków.

  Dyrekcja i Rada Pedagogiczna MDK Łazienkowska