2016 11 27 evolvetW dniach 28.11 – 29.11.2016 odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie ekspertów programu „Evolvet”. Jego gospodarzem byi polscy partnerzy projektu - Fundacja Edukacji Międzynarodowej oraz Młodzieżowy Dom Kultury "Łazienkowska" gdzie odbywały się obrady. Głównym celem realizowanego projektu jest przygotowanie podręcznika dla koordynatorów wolontariatu, zawierającego materiały do prowadzenia szkoleń dla wolontariuszy. W trakcie spotkania dokonano ewaluacji lokalnych warsztatów, które odbyły się w październiku we wszystkich krajach partnerskich. Prowadzono także prace nad podręcznikiem dla koordynatorów wolontariatu oraz omawiano kolejne etapy projektu. Zagraniczni goście, dzięki uprzejmości dzielnicy Śródmieście, otrzymali drobne upominki będące pamiątką z Warszawy.

Program EVOLVET - (skrót od European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training) jest dwuletnim partnerstwem strategicznym w ramach Akcji 2 Programu Erasmus + (Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe) koordynowanym przez hiszpańską organizację CONGDCAR przy wsparciu sześciu organizacji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i edukacji : Südwind Agentur (Austria), Art in Tanzania Ry (Finland), LVIA (ItalyFundacja Edukacji Międzykulturowej (Poland), Pista Mágica –Associação (Portugal) and Platforma dobrovolnickych centier a organizacii (Slovakia).