wizyta francuzi

22 kwietnia MDK na Łazienkowskiej odwiedzili wyjątkowi goście – delegacja Francuskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (Association Francaise Janusz Korczak). Nasi goście przyjechali do Warszawy na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Słyszeli wcześniej o filmie pt. „Nie ma dzieci są ludzie", który powstał w Pracowni Sztuki Mediów na zajęciach Przygoda z filmem „Zatrzymane w kadrze" przy współpracy i udziale uczestników zajęć różnych pracowni MDK i chcieli zobaczyć, jak pracujemy na co dzień z dziećmi i młodzieżą, wzorując się na pedagogicznych ideach Janusza Korczaka i oczywiście obejrzeć w całości film i poznać tajniki naszej produkcji. Nasi goście byli bardzo zainteresowani specyfiką działalności MDK-u, rozwiązaniami organizacyjnymi, metodami pracy z uczestnikami, kryteriami doboru kadry, a także realizowanymi projektami edukacyjnymi, szczególnie tymi, które aktywizują lokalną społeczność. Okazało się, że mamy wiele wspólnego i na gorąco powstało kilka ciekawych pomysłów na współpracę. O ich realizacji będziemy niebawem informować.  

Szczególne podziękowania kierujemy do pani Barbary Sochal, przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, za zarekomendowanie naszej placówki zagranicznym oddziałom korczakowskich stowarzyszeń oraz promowanie naszej działalności w kraju i zagranicą.

Zobaczcie jak przebiegała wizyta :)