Film o Januszu Korczaku pt. „Nie ma dzieci są ludzie", który powstał w Pracowni Sztuki Mediów na zajęciach Przygoda z filmem „Zatrzymane w kadrze" przy współpracy i udziale uczestników zajęć różnych pracowni MDK, odbył kolejną podróż, tym razem do Olsztynka, gdzie został zaprezentowany na konkursie młodzieżowych amatorskich filmów fabularnych i animowanych MAFFIA pt. „Myśl Korczakiem". Konkurs odbywa się w ramach III otwartego konkursu na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata takim, jakim jest".

Ogromnym sukcesem naszej produkcji było zaprezentowanie filmu przez Barbarę Sochal - przewodniczącą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka 29 września 2015 r., w Moskwie, podczas Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Gawrosz" i towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy poświęconej życiu i twórczości Janusza Korczaka oraz prawom dziecka (http://www.pskorczak.org.pl/strony/aktualnosci/2015/20/20.htm), a następnie w październiku podczas Międzynarodowych Targów Kultury Książki w Krasnojarsku (http://www.pskorczak.org.pl/strony/aktualnosci/2015/22/22.htm) i podczas krajowego zjazdu członków Stowarzyszenia, który odbył się w MDK-u (http://www.pskorczak.org.pl/strony/aktualnosci/2015/21/21.htm).

Bardzo dziękujemy pani Barbarze Sochal i członkom Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka za pomoc w zdobyciu materiałów archiwalnych oraz promocję filmu.