26 listopada w Miasteczku Przyrody odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkoli i klas 1-3. Nauczyciele poznali nowe, ciekawe metody pracy z dziećmi: przeprowadzanie prostych doświadczeń ze światłem, wykonywanie makiety energooszczędnego przedszkola i modeli pojazdów przyszłości oraz wykorzystanie gier dydaktycznych do utrwalania wiadomości o komunikacji miejskiej (gra "Z energią po Warszawie!"). Omówiona została bieżąca realizacja programu oraz plany związane z organizacją Warszawskich Dni Energii.

Program warsztatów do pobrania.