2015 02 gruzini 01 „Edukacja włączająca - krok po kroku” to kolejny projekt, który realizuje Fundacja Edukacji Międzykulturowej we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 86 w Tbilisi, w Gruzji. Projekt trwa od czerwca 2014 r. do marca 2015 r. i opiera się na ścisłej współpracy ekspertów praktyków z Polski i Gruzji i polega na wykorzystaniu tych polskich doświadczeń, które mogą być zastosowane w warunkach gruzińskich. Ma na celu przekazanie polskiego doświadczenia w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole i poza nią oraz współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
•    szkolenia dla nauczycieli i rodziców przygotowane i zrealizowane przez ekspertki z Polski,
•    opracowanie mini poradnika dla rodziców,
•    wizyta studyjna w Polsce 4 nauczycieli pracujących z uczniami SPE.
Podczas tej wizyty gruzińscy nauczyciele zwiedzili MDK i zapoznali się z naszą ofertą zajęć pozaszkolnych. 
Projekt realizowany jest ze środków Programu RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którym zarządza Fundacja Edukacji dla Demokracji