2014 03 szkice

Magdaleny Świercz - Wojteczek

Szkice


Chciałabym, aby moje obrazy niosły jakąś treśc uniwersalną, choć wyrosłą z osobistych pragnień i przeżyć. Dla mnie - owe przeżycia,
doświadczenia, pragniena - z biegiem czasu i dzięki zastosowanej metodzie zyskują zupełnie inny wymiar, stają się rodzajem podsumowania.