30leciefasolki przerobka 14 listopada, Zespół „Fasolki” uświetnił wspaniałym, radosnym koncertem uroczyste wręczenie nagród laureatom i finalistom V edycji konkursu MEN "Otwarta Szkoła". W Gali uczestniczyli przedstawiciele szkół i współpracujących z nimi organizacji pozarządowych z całej Polski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki serdecznie podziękował   "Fasolkom" i pogratulował wysokiego poziomu artystycznego zespołu nauczycielom MDK: Agnieszcze Szymańskiej-Kierlandczyk oraz Natalii Ostrowskiej. Na ręce Dyrektor Honoraty Waszkiewicz przekazał podziękowanie, słowa uznania i życzenia sukcesów dla dzieci i nauczycieli MDK od Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Czytaj więcej