10 października odbył się wernisaż nowej wystawy -  malarstwo Marka Świrydowicza.

Kontekst własnych poszukiwań malarskich wiążę z ogólnie pojętą rzeczywistością. W tym, co nazywamy realnością chciałbym doszukać się elementów nie koniecznie z góry określonych jako formalnie rozpoznawalne i umieszczenia ich w nowym miejscu, moim wybranym obszarze znaczeń, kolorów, odniesień. Obraz rzeczywistości, pomimo wyjęcia go z konkretnego miejsca, traci na dosłowności znaczenia i staje się nowym, samoistnym kadro – bytem. Owy nowy twór, jest tylko punktem wyjścia do dalszych zmian, przeskalowań chociażby. Nie jest moją intencją doprowadzać do ujednolicenia kadro – bytu, w tym wypadku do rozpoznawalnego, autonomicznego, samoistnego motywu. Jest mi raczej bliżej do prób budowania cyklów prac, nie gubiąc rozpoznawalnych motywów, ale różnicując poszczególne prace w pryzmacie kolorystyki, raz monochromatycznej powłoki, innym razem rozbudowanej gamy barwnej.*


Marek Świrydowicz: * W kierunku imaginacji (fragment)

[ M a r e k Ś w i r y d o w i c z ]

Urodzony w 1970 r. w Białymstoku, w 1990 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu k/Białegostoku. W latach 1990-1992 odbył studia
na Uniwersytecie Ludowym w Turnie k/Radomia, od 1994 r. do 2002 r. – studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale
Malarstwa i Katedry Scenografii, /pracownia malarstwa - prof. Zbigniewa Gostomskiego, pracownia rysunku – prof. R. Sekuły i w pracowni
scenografii - prof. A. Sadowskiego/. Ukończył studia w 2002 r. - realizacją dyplomową – scenografią
do przedstawienia Makbet , w Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie, od 2003 r. pracuje jako asystent w Katedrze Sztuki na Wydziale
Architektury Politechniki Białostockiej.