hamak 2018

  instruktor: Anna Stępniewska
  wiek uczestników: szkoły podstawowe
  dni zajęć: wg informacji w zakładce "plan zajęć"
   

 

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami związanymi z architekturą, zrównoważonym budownictwem, re-designem i ekologią, także w kontekście dbałości o wartości środowiska naturalnego. Projekt ma z założenia kształcić młodych, świadomych obywateli, żyjących w zgodzie z otaczającym ich krajobrazem - zarówno tym naturalnym jak i kulturowym. Jak wykazały przeprowadzone w 2009 roku badania prowadzone we współpracy z MSCDN (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli): udział dzieci i młodzieży w programie wywiera pozytywny wpływ na ich rozwój poznawczy.

Proponowany program warsztatów dla szkół podstawowych i gimnazjów, wpisuje się w koncepcję edukacji architektonicznej (ang. architectural education) i przestrzennej (ang. built environment education), realizowaną na całym świecie (www.playce.org), również w ramach publicznego systemu edukacji. W Polsce edukacja architektoniczna nie jest jeszcze tak powszechna, jak w innych krajach. 

Pierwszym polskim programem dopuszczonym przez MEN w 2005 roku do użytku powszechnego jest program „Dialog z otoczeniem – edukacja architektoniczna” autorstwa Zofii Bisiak (historyk sztuki), Dariusza Śmiechowskiego (architekt) oraz Anny Wróbel (architekt krajobrazu).
Obecnie podstawę programową dla edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży stanowi Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 roku, zawierające liczne elementy związane z architekturą, szczególnie w nauczaniu plastyki, ale także np. historii, techniki i innych przedmiotów - nasza propozycja jest zatem wspaniałym jej uzupełnieniem.

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami związanymi z architekturą, zrównoważonym budownictwem, re-designem i ekologią, także w kontekście dbałości o wartości środowiska naturalnego. Projekt ma z założenia kształcić młodych, świadomych obywateli, żyjących w zgodzie z otaczającym ich krajobrazem - zarówno tym naturalnym jak i kulturowym. Jak wykazały przeprowadzone w 2009 roku badania prowadzone we współpracy z MSCDN (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli): udział dzieci i młodzieży
w programie wywiera pozytywny wpływ na ich rozwój poznawczy.

Zapraszamy do kontaktu!
prowadząca: Anna Stępniewska
tel. +48607976688


Program spotkań w ramach zajęć dla szkół ( 6 spotkań w roku szkolnym )


Spotkanie z niezwykłym projektantem
Dzieci zapoznają się z zawodem projektanta, architekta. Potrafią powiedzieć, czym zajmuje się architekt, projektant, urbanista. Poznają podstawowe narzędzia jego warsztatu. Podczas serii zabaw - zgadywanek i ćwiczeń dowiadują się, że na zajęciach sami staną się projektantami. Poznają podstawowe pojęcia związane z projektowaniem architektonicznym, tj.: mapa, plan, rzut, przekrój, elewacja oraz różne rodzaje map i planów. Potrafią zidentyfikować ww. formy zapisu na przykładowych rysunkach oraz narysować prosty rzut i przekrój.
(3 godziny lekcyjne)

Pępek Świata
Dzieci poznają słynny rysunek człowieka wg Witruwiusza autorstwa Leonarda da Vinci oraz pojęcia: proporcje, skala. Praktycznie stosują pojęcie skali podczas wykonywania rysunku własnej sylwetki i wykonania modeli z plasteliny w skali 1: 10.
(3 godziny lekcyjne)


Fotel dla przyjaciela
Dzieci odkrywają otoczenie: przedmioty i formy - poznają zależność pomiędzy ludzką potrzebą, funkcją i formą projektowanego przedmiotu, rozwijają zdolności manualne podczas wykonania modelu 3D - mebla/ elementu na plac zabaw z materiałów pochodzących z recyclingu.
(3 godziny lekcyjne)


Oswajamy miasto
Dzieci poznają wartość otoczenia w którym uczą się, mieszkają. Potrafią zidentyfikować na mapie syt.-wys. z uzbrojeniem terenu elementy otoczenia: komunikację, budynki, zieleń, zbudowane i naturalne formy krajobrazu. Potrafią dokonać oceny otoczenia: powiedzieć, co według nich funkcjonuje dobrze, a co nie i zaproponować zmiany, które spełnią potrzeby lokalnej społeczności. Stosując poznane wcześniej pojęcia (skala, proporcje, funkcja, forma) uczestnicy wykonują serię ćwiczeń/kolaży/modeli pokazujących jakich zmian w otoczeniu chcą dokonać.
(3 godziny lekcyjne)


Z głową w chmurach
Dzieci poznają słynne drapacze chmur (wieżowce w Warszawie i najwyższe budynki w innych miastach świata) oraz ciekawostki na ich temat. Wykonują serię modeli - małych form architektonicznych z różnych materiałów, testując różne rodzaje konstrukcji.
(3 godziny lekcyjne)


Papier czerpany
Dzieci poznają historię papieru i zastosowanie tego materiału w życiu codziennym, sztuce i architekturze (izolacja celulozowa, ścianki kartonowo - gipsowe, meble itp). Samodzielnie wykonują ozdobny papier czerpany z pulpy celulozowej.
(3 godziny lekcyjne)