krzys

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Joanna Bronkiewicz - Przedszkole nr: 3, 36
Joanna Jęczmionka -  Przedszkole nr: 7, 82
Krzysztof Obrębski - Przedszkole nr: 42 Agrykola
Paulina Milewska  - Przedszkole nr: 2, 4, 12, 13 
Paweł Jaworski - Przedszkole nr: 122, 23
Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 16, 24, 35, 38
Violetta Wojda - Przedszkole nr: 9, 10

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.