krzys

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Joanna Bronkiewicz - Przedszkole nr: 20, 36
Danuta Fąfara-Burak - Przedszkole nr: 23, 25
Viktoriya Ivanova - Przedszkole nr: 206
Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 3, 16, 24, 35, 38
Paulina Milewska - Przedszkole nr: 2, 4, 12, 13
Violetta Wojda - Przedszkole nr: 9, 10

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.