2016 11 wypada poznac owada

CELE PROJEKTU
Przybliżenie wiedzy o owadach.
Poznanie cech charakterystycznych owadów.
Identyfikowanie niektórych gatunków owadów.
Poznanie znaczenia owadów dla przyrody i człowieka. 
Przezwyciężanie ewentualnych uprzedzeń, niechęci wobec owadów.
Motywowanie do ochrony przyrody.
Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

2015 10 ptasie klimaty

CELE PROJEKTU: 

  • Przybliżenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie spotykają ptaki wybierające miejskie środowisko życia.
  • Przedstawienie dobrych stron życia w mieście.
  • Identyfikowanie gatunków ptaków wokół nas.
  • Poznanie znaczenia ptaków dla przyrody i człowieka. 
  • Edukowanie, w jaki sposób możemy pomagać ptakom (szczególnie w okresie zimowym - dokarmianie).
  • Motywowanie do ochrony przyrody.
  • Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

2015 miodowy logoCELE PROJEKTU:
· Przybliżenie wiedzy na temat życia pszczoły miodnej i dzikich pszczołowatych.
· Poznanie znaczenia pszczołowatych dla przyrody i człowieka (zapylanie).
· Zaznajomienie dzieci z produktami pszczelimi (miód, wosk, propolis itp.).
· Edukowanie, w jaki sposób możemy pomagać pszczołowatym.
· Wyjaśnianie przyczyn masowego wymierania pszczół.
· Motywowanie do ochrony przyrody.
· Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

 W Galerii Rozwijania Talentów i Umiejętności zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są metodami interaktywnymi, projektowo, z naciskiem na rozwój praktycznych umiejętności z obszaru edukacji artystycznej. Kierowane są do zorganizowanych grup młodzieży ponadgimnazjalnej. Uczestnicy mogą poszerzyć wiedzę z zakresu fotografii, sztuki dziennikarskiej, kreatywnego pisania, filmu, komunikacji wizualno-medialnej i treningu kreatywności. Uczestnicy mogą doskonalić umiejętność pisania tekstów dziennikarskich, fotografowania, przygotowania prostych filmów, zaprojektowania plakatu/znaku graficznego/piktogramu/logotypu. 

prosceniumProjekt PROSCENIUM to inicjatywa skupiająca wokół swojej działalności młodych twórców i realizatorów dzielnie kroczących sceniczną ścieżką własnych zainteresowań. Swoje pasje realizują w teatralnym świecie, smakując wszelakich jego dziedzin od klasyki teatru dramatycznego, poprzez farsy, komedie, groteski, koncerty piosenki aktorskiej po klasykę teatru musicalowego, w którym Proscenium się specjalizuje.

 

 

 

Untitled 2 Program realizowany jest we współpracy z Biurem Ochrony Środowiska i Biurem Edukacji m.st. Warszawy. Na początku roku szkolnego szkoły otrzymują zestawy badawcze oraz materiały edukacyjne i przeprowadzają badania terenowe w ramach jednego z trzech pakietów tematycznych: „Woda”, „Powietrze” i „Odpady”.

pm malePoznawanie innych kultur i podróżowanie, to nie tylko przyjemność dla ciekawych świata, to po porostu szkoła życia, która pozwala wiele zrozumieć, dotknąć, weryfikować stereotypy, odrzucać uprzedzenia i z pewną świadomością wybrać miejsce dla siebie.
Spotkanie wielokulturowe to niepowtarzalna okazja do przypatrzenia się innym, ale przede wszystkim do lepszego poznania siebie i swoich możliwości.

 

 

 

 

Projekty międzynarodowe koordynuje i prowadzi - Agnieszka Lepianka

 Warsztaty wielokulturowe „Dookoła świata” to cykl zajęć dotykających swoją tematyką różnych kultur. Raz w roku, przez cały wiosenny tydzień Młodzieżowy Dom Kultury mieni się różnorodnością barw kultur i tętni muzyką z różnych stron świata. Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim śródmiejskie przedszkola i szkoły.

 plakat internet

      

 

 

 

projekt plakatu Zuzanna Czerczak