pm malePoznawanie innych kultur i podróżowanie, to nie tylko przyjemność dla ciekawych świata, to po porostu szkoła życia, która pozwala wiele zrozumieć, dotknąć, weryfikować stereotypy, odrzucać uprzedzenia i z pewną świadomością wybrać miejsce dla siebie.
Spotkanie wielokulturowe to niepowtarzalna okazja do przypatrzenia się innym, ale przede wszystkim do lepszego poznania siebie i swoich możliwości.

 

 

 

 

Projekty międzynarodowe koordynuje i prowadzi - Agnieszka Lepianka

Szkoła Liderów MDK to grupa nieformalna, która zawiązała się 2009 r. przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie po kolejnym udanym projekcie wymiany młodzieży w Klaffer (Austria).

Młodzi działający w Szkole Liderów rekrutują się z osób biorących udział w zajęciach MDK oraz projektach.

 

Pierwszym projektem zorganizowanym przy wsparciu Liderów był projekt „Międzynarodowy Kogel-Mogel” (dofinansowanie - Program „Młodzież w działaniu, 2010 r.). Był on wielkim wyzwaniem dla wszystkich i zaowocował nowymi przyjaźniami, chęcią działania, udziału w nowych projektach oraz głębszą współpracą między partnerami projektowymi.

 

pm iomIMAGE OF MOVEMENT 10-16 lipca 2013 (projekt został zrealizowany ze środków programu Młodzież w Działaniu, instytucją wspierającą i gospodarzem spotkania było Centrum Kultury Wilanów).
Projekt został zainicjowany przez doświadczonych w organizacji wymian międzynarodowych młodych ludzi z MDK-owskiej Szkoły Liderów. Do wspólnego przedsięwzięcia zainspirowali naszą młodzież artyści z Centrum Kultury Wilanów. Partnerami zagranicznymi były: organizacja z Czech - Duha Orion, oraz włoska YMCA razem z Sycylijską fundacją ExDucoLab.
Wymiana odbyła się w Powsinie. Młodzi przyjechali do Warszawy, by uczestniczyć w warsztatach artystycznych, a następnie wspólnie stworzyć etiudy sceniczne, a potem pokazać je na scenie. Dla części z nich było to spotkanie ze starymi dobrymi znajomym, dla nowicjuszy wielka przygoda. Nie zabrakło czasu na wieczory narodowe, kulinarne działania i zwiedzanie Warszawy. Dzień przed pokazem młodzież relaksowała się na warsztatach messpaintingu, a potem w rezydencji Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Efekty pracy powsińskich letników można było oglądać 14 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Kultury w Powsinie.

 

Kilka lat temu również w grupie młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności niedowidzącej, biorącej udział w zajęciach MDK, też powstała potrzeba działania i uczestniczenia w projektach międzynarodowych. Postanowiliśmy i dla tej grupy stworzyć warunki do rozwoju, włączając ją do udziału w wymianach.

Owocem naszych działań były 3 projekty zrealizowane we współpracy z YMCA ITALY we Włoszech:

ENABLE FOOD FOR THOUGHT, 5-13 listopada 2011 (projekt został zrealizowany ze środków programu Grundtvig).

Spotkanie było wielkim wyzwaniem dla uczestników 50 uczestników z Polski, Włoch, Hiszpanii, Łotwy i Litwy, a jego główny temat - gotowanie, stanowiło jedynie pretekst do działań uczących młodych niepełnosprawnych samodzielności i zaradności. Nasza grupa świetnie się spisała podejmując trudne - nowe wyzwania i pokonując swoje słabości.

Na spotkaniu powyjazdowym nasi uczestnicy zadeklarowali chęć do dalszych działań związanych z przygotowaniem i realizacją nowych projektów wymiany.

„CIBO PER LA MENTE”, 16-26 czerwca 2012 (projekt został zrealizowany ze środków programu „Młodzież w Działaniu”).

W pięknym miasteczku słonecznej Italii, Poggio Mirteto, przez 2 ostatnie tygodnie czerwca prawie 50 osób niepełnosprawnych z Włoch, Polski, Turcji, Irlandii, Łotwy i Litwy przedstawiało atrybuty swoich kultur, gotowało narodowe przysmaki i uczyło pokonywać trudności dnia codziennego. Nasza młodzież przygotowała w czasie Dnia Polskiego pyszne kotlety mielone z surówką i różnymi rodzajami kasz do wyboru. Do popicia podano barszcz czerwony. Ta potrawa bardzo smakowała uczestnikom i zdobyła gromkie brawa, choć nie brakowało też zwolenników naleśników z serem. Poza gotowaniem uczestnicy brali udział w warsztatach wyrobu świec, ponownego wykorzystywania zużytych opakowań oraz wielu innych aktywnościach, które miały się przyczynić do lepszego radzeniu sobie w życiu codziennym.

"IN DIGITAL MEDIO STAT VIRTUS" 20-28 września 2012 (projekt został zrealizowany ze środków programu Grundtvig).

50 uczestników z Polski, Włoch, Turcji, Łotwy i Litwy spotkało się, by się uczyć fotografowania, kręcenia krótkich form video, a także, jak pokonywać trudności dnia codziennego. Wspólne tworzenie scenariuszy, a potem kręcenie filmów przemieszane z wieczorami narodowymi i zadaniami usamodzielniającymi, stanowiło mieszankę zadań, którą uczestnicy zapragnęli powtórzyć.

 

„ENABLING YOUTH LEADERS”

Kontynuacją tych projektów jest nawiązanie .ścisłej współpracy partnerskiej , parafowanej przez MDK na jesieni 2012 r. W jej ramach w styczniu 2013 w czasie wizyty przygotowawczej dla organizatorów w Cork w Irlandii został opracowany harmonogramu działań i szkicowy plan do 5 wymian międzynarodowych i 2 wizyt roboczych, z których jedna odbędzie się w Warszawie.
Partnerami MDK w tym projekcie wielodziałowym są organizacje z Włoch (YMCA Parthenope ONLUS oraz UILDM), Irlandii (Cope Foundation), Łotwy (Independent Living) i Polski (MDK razem z Helpdesk).

 

“ENABLING YOUTH LEADERS - where disability is a common place” 8-15 czerwca 2013 (I wymiana w ramach porozumienia).
Projekt był adresowany do młodych liderów chcących współpracować z osobami wykluczonymi społecznie, ze względu na niepełnosprawność i młodych aktywnych niepełnosprawnych. Uczestnicy rekrutowali się z młodzieży już wcześniej zaangażowanej społecznie. W projekcie wzięło udział 13 krajów europejskich. Polska grupa składała się z 4 osób, już doświadczonych w projektach międzynarodowych. Pobyt we Włoszech obfitował w ćwiczenia uczące odpowiedzialności i radzenia sobie w rozmaitych warunkach. Warsztaty były nastawione na pobudzanie kreatywności. Organizatorem projektu była YMCA Parthenope ONLUS Italy.

 

“MEDIAMENTI” 12-22 września 2013 (projekt został zrealizowany ze środków programu Młodzież w Działaniu).
Uczestnictwo w tym projekcie dawało możliwość niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży z 5 krajów uczenia się fotografowania i technik video pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Do tego projektu zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną fundację „Perpetum Mobile”, z której rekrutowali się niepełnosprawni polscy uczestnicy wraz z wychowawczynią.

Ze strony MDK w projekcie uczestniczyły w roli opiekunek nasze wychowanki, które od kilku już lat związane są z Łazienkowską i międzynarodowymi wymianami młodzieży. Tym razem ich rolą było wspieranie wychowawcy osób niepełnosprawnych i współpraca z gospodarzem, czyli YMCA Parthenope ONLUS Italy w działaniach organizacyjno edukacyjnych. Projekt zakończył się sukcesem. Uczestnicy i wychowawczyni z fundacji „Perpetum Mobile” byli zachwyceni projektem, a dla naszych dwóch wolontariuszek był to świetny trening i duże doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że nawiązane we Włoszech kontakty zachęcą Fundację do angażowania się w międzynarodowe projekty.

 

 


 • pm_01
 • pm_02
 • pm_03
 • pm_04
 • pm_05
 • pm_06
 • pm_07
 • pm_08
 • pm_09
 • pm_10
 • pm_11
 • pm_12
 • pm_13
 • pm_14
 • pm_15
 • pm_16