UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach prowadzonych w naszej placówce zapraszamy od 16 sierpnia br. od godziny 12.00 do rejestracji i zapisów pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wskazaniu placówki (dzielnica Śródmieście, Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego) oraz określeniu wybranych zajęć, wydrukowane i podpisane podanie wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu do 22 sierpnia do godziny 14.00.