Q1 internet2

Uczestniczymy w projekcie PARTYCYPACYJNE PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI
W INSTYTUCJACH EDUKACJI I KULTURY M.ST. WARSZAWY

Projekt jest realizowany ze środków m. st. Warszawy w ramach Programu „Młoda Warszawa, miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Dotyczy procesu projektowania przestrzeni w miejskich instytucjach edukacji i kultury, z których korzystają młodzi ludzie, jak szkoły, biblioteki i młodzieżowe domy kultury.

Wybrani uczestnicy zajęć Pracowni Architektury i Scenografii oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa jako użytkownicy przestrzeni wspólnej w budynku na Łazienkowskiej wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez studentów socjologii UW oraz Wydziału Architektury Wnętrz ASP. Przedstawili swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące holu i jednej z klatek schodowych, a następnie zaprojektowali zmiany w tej przestrzeni i wspólnie ustalili, które z tych zmian będą zrealizowane. Efektem ustaleń jest piękny mural, który malują uczestnicy zajęć MDK pod fachowym okiem artysty Grzegorza Stępniaka.

Przebieg prac i efekty projektu zostaną opisane w poradniku „Jak projektować przestrzeń partycypacyjnie z młodzieżą”.

 

  • P5080944-internet1
  • Q1-internet
  • Q2-internet
  • Q3-internet
  • Q4-internet
  • Qp-internet
  • Qw-internet