Potwierdzanie woli

14 czerwca od godziny 12.00 do 19 czerwca br. rozpoczyna się możliwość potwierdzania woli po zakwalifikowaniu się na zajęcia
Potwierdzanie woli pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów:
14 czerwca, godzina 12.00 - Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych.
14 czerwca, godzina 12.00 - 19 czerwca, godzina 23.59 - Potwierdzanie woli przez kandydatów zakwalifikowanych.
24 czerwca, godzina 12.00 - Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.
26 czerwca, godzina 12.00 - Publikacja informacji o wolnych miejscach.

Z zasadami rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 można zapoznać się w dokumencie dostępnym TUTAJ.